Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

Λογοτεχνικά Σημειώματα τ. 10

«Λογοτεχνικ Σημειώματα»

Τεύχος 10ο Χρονολογία Έκδοσης: 06/2011
ISSN: 1792-4189
Αριθμός Σελίδων: 11

Ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα «Λογοτεχνικὰ Ἐπίκαιρα» (http://logotexnika-epikaira.blogspot.com/) κυκλοφορεῖ ἐλεύθερα στὸ διαδίκτυο τὸ τεῦχος 10 τοῦ μηνιαίου ψηφιακοῦ περιοδικοῦ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ.
(Δεῖτε το συνημμένο παρακάτω σὲ μορφὴ pdf ἀρχείου ἢ στὴ δ/νση http://www.ebooks4greeks.gr/forum/viewtopic.php?f=145&t=265).
Τὸ τεῦχος 10 τοῦ περιοδικοῦ περιέχει ποιήματα τοῦ Βαγγέλη Κυριακοῦ μὲ τίτλο ΚΟΣΜΟΘΩΡΙΕΣ.
e-mail τοῦ συγγραφέα γιὰ σχόλια: vagkir@in.gr

 Απόσπασμα απο το περιοδικό:

Μοιάζεις μέ μηλιά στόν κῆπο…
(Γύμνασμα ρίμας καὶ χαρᾶς)

Μοιάζεις μὲ μηλιὰ στὸν κῆπο
ποὺ ἀνθίζει, ὅλο ἀνθίζει,
μὲ τοῦ ρολογιοῦ ἕναν χτύπο
ποὺ τὰ δεύτερα γυρίζει•
μ’ ἕνα πλοῖο μὲ σημαία
ποὺ ἀγάπη τὸ φωνάζουν
καὶ ἐκεῖ στὴν προκυμαία
ἐπιβάτες, πόθοι μοιάζουν.

Ξεκινᾶ γιὰ ἕνα ταξίδι
στὰ νερὰ τῆς ἁγιοσύνης
σκίζει, κοφτερὸ λεπίδι•
σὲ ποιὸν προορισμὸ θὰ μείνεις;

Ἡ ματιά σου μήπως μοιάζει
λίμνη τῆς Κυρά-Φροσύνης;

Δεν υπάρχουν σχόλια: