Τρίτη, 2 Αυγούστου 2011

Λογοτεχνικά Σημειώματα τ. 12

Ἀπὸ τὴν ἰστοσελίδα «Λογοτεχνικὰ Ἐπίκαιρα» (http://logotexnika-epikaira.blogspot.com/) κυκλοφορεῖ ἐλεύθερα στὸ διαδίκτυο τὸ τεῦχος 12 τοῦ μηνιαίου ψηφιακοῦ περιοδικοῦ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ.

(Δεῖτε το συνημμένο παρακάτω, σὲ μορφὴ pdf ἀρχείου ἢ στὴ δ/νση: http://www.scribd.com/doc/60183409/%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%9F%CE%A4%CE%95%CE%A7%CE%9D%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%A3%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91-%CE%A4%CE%95%CE%A5%CE%A7%CE%9F%CE%A3-12).

Τὸ τεῦχος 12 τοῦ περιοδικοῦ περιέχει ποιήματα τῆς Χριστιάνας Ἀβρααμίδου μὲ τίτλο ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ.

 
Χριστιάνα Ἀβρααμίδου


Μάτια ἀνάποδαΤώρα ποὺ πάψανε οἱ νόμοι νὰ ἰσχύουν


μὲ τί δουλειὰ θὰ ἀσχοληθεῖς;


Τώρα ποὺ οἱ κανόνες ἔγιναν


σὰν μιὰ παλιὰ τῆς γιαγιᾶς συμβουλή,


νὰ φορᾶς ὅ,τι θές,


μὴ σὲ περάσουν ἕναν ἀπ’ αὐτούς.


Δὲν πολεμήσαμε σὲ κανένα ἐμεῖς πόλεμο.


Δὲν προκαλέσαμε καταστροφή.


Τώρα ποὺ οἱ ἐντολὲς τοῦ θεοῦ γίνανε χίλιες,

ποιὰ ἀναρωτιέμαι μία,


θὰ τηρεῖς ἐσύ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: