Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Νέα βιβλία
Η ελληνική οικονομία κατά την Κατοχή
και η αλήθεια για τα κατοχικά δάνεια

Συγγραφέας: Δημοσθένης Κούκουνας
Ημερ. έκδοσης: 21-6-2012
Διαστάσεις: 17x24
Αριθμός σελίδων: 560 + 16
Θέμα βιβλίου: Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, οικονομία
ISBN: 978-960-454-127-0
Τιμή: 30 €

Μόλις κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Ερωδιός το νέο βιβλίο του Δημοσθένη Κούκουνα «Η ελληνική οικονομία κατά την Κατοχή και η αλήθεια για τα κατοχικά δάνεια». Πρόκειται για ένα συνθετικό έργο που ερευνά από διάφορα πρίσματα την κατοχική οικονομία και τις επιπτώσεις της, ενώ φέρνει στο φως άγνωστα στοιχεία από τα ελληνικά, βρετανικά και γερμανικά αρχεία.

Ο συγγραφέας έχει ασχοληθεί για σαράντα και πλέον χρόνια με την ιστορική έρευνα αυτής της εποχής και στο βιβλίο αυτό περιλαμβάνονται κεφάλαια για την ιδιωτική οικονομία, τη δραστηριό- τητα των οικονομικών δοσιλόγων, καθώς και ένας ονομαστικός πίνακας με τους 1.292 προμηθευτές των κατακτητών που θησαύρισαν.

Ειδικά για τα έξοδα κατοχής και τα κατοχικά δάνεια περιλαμβάνονται εκτενή αναλυτικά κεφά- λαια, για πρώτη φορά με απόλυτη τεκμηρίωση, ενώ για πρώτη φορά διατυπώνεται μια τεκμηριωμένη άποψη για την ελληνική οικονομική απαίτηση από τη σύγχρονη Γερμανία και ειδικά για το ύψος αυτής της απαίτησης.

Στο νέο βιβλίο του Δ. Κούκουνα παρουσιάζονται επίσης πίνακες των οικονομικών μεγεθών της εποχής, οι επιχειρήσεις που συστάθηκαν από συνεργάτες των κατακτητών και κερδοσκόπησαν, τα παρασκήνια των διαπραγματεύσεων για το κατοχικό δημοσιονομικό πρόβλημα, αναλυτικά στοιχεία για τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν, για τις επιχειρήσεις που διακινούσαν τα προπαγανδιστικά έντυπα του εχθρού, πολλά άγνωστα ντοκουμέντα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.

Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ  Π . Χ Ρ Η Σ Τ Ο Υ


Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  Ε Ρ Ω Δ Ι Ο Σ - Ε Ρ Μ Ο Υ 6 1 -
5 4 6 2 3  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η
Τ Η Λ . : 2 3 1 0 - 2 8 2 7 8 2 , 2 8 2 4 2 7
Φ Α Ξ : 2 3 1 0 - 2 4 0 3 3 1

E - M A I L : e r w d i o s @ o t e n e t . g rΔεν υπάρχουν σχόλια: