Τρίτη, 29 Μαΐου 2012

Φιλολογικὸς Σύλλογος Παρνασσὸς: ἐκδήλωση


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ὁ Φιλολογικὸς Σύλλογος Παρνασσὸς σᾶς προσκαλεῖ σὲ ἐκδήλωση ἐπὶ τῇ ἐπετείῳ τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως, τὴν Τρίτη 29 Μαΐου 2012 καὶ ὥρα 19.30, στὴν αἴθουσα τελετῶν τοῦ κεντρικοῦ κτηρίου τοῦ Συλλόγου. Μετὰ τὸν πρόλογο τοῦ Προέδρου τοῦ Συλλόγου, ὁ Ὁμότ. Καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ Εἰδ. Γραμματεὺς τοῦ Σώματος Ὁμοτίμων Καθηγητῶν κ. Λαυρέντιος Δελλασούδας θὰ ἐκφωνήσῃ ἐπετειακὸ λόγο μὲ θέμα:

«Τὸ μήνυμα τῆς 29ης Μαΐου 1453: Πομποὶ καὶ δέκτες τοῦ μηνύματος».

Θὰ ἀκολουθήσῃ μουσικὸ πρόγραμμα μὲ μικρασιατικοὺς σκοποὺς καὶ τραγούδια ἀπὸ τὸ Μουσικὸ Σύνολο «Διθύραμβος» καὶ τίς «Μουσικὲς Διαδρομές», ὑπὸ τὴν διεύθυνση τῆς κυρίας Δέσποινας Σκουλάξενου.

Ἡ παρουσία σας θὰ ἀποτελέσῃ ἰδιαίτερη τιμὴ γιὰ τοὺς συντελεστὲς καὶ γιὰ τὸν Σύλλογο.


  Ὁ Πρόεδρος                                        Ὁ Γενικὸς Γραμματεύς
Ὁμότ. Καθηγητὴς                                     Καθηγητὴς
Ἰωάννης Σ. Μαρκαντώνης             Παναγιώτης Ἀ. Σίσκος


Σημείωση: Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση, περὶ ὥρα 10.00, θὰ ψαλῇ ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τοῦ Αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου ΙΑ’ καὶ τῶν πεσόντων ἀγωνιστῶν.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ . Γ ΕΩΡΓ ΙΟΥ ΚΑΡ ΥΤΣΗ 8 , 1 0 5 6 1 ΑΘΗΝΑΙ
ΤΗΛ. : 2 1 0 . 3 2 2 1 9 1 7 • ΦΑΞ : 2 1 0 . 3 2 4 9 3 9 8
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.ℓsparnas.gr
ΗΛ. ΤΑΧ ΥΔΡΟΜΕΙΟ: ℓ s p a rn a s@o t e n e t . g r


Δεν υπάρχουν σχόλια: