Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Πρωτοβουλία πολιτών για την γλώσσα


Πρωτοβουλία Πολιτῶν
γιὰ τὴν Δημοκρατία στὴν Γλῶσσα

Ἡ Πρωτοβουλία Πολιτῶν γιὰ τὴν Δημοκρατία στὴν Γλῶσσα ἀποσκοπεῖ στὴ συγκέντρωση ὑπογραφῶν ὥστε νὰ ἐπιτευχθεῖ μιὰ ἐλάχιστη νομοθετικὴ ρύθμιση γιὰ τὴν ἐπανόρθωση τῆς 25χρονης αὐθαιρεσίας τοῦ μονοτονικοῦ.
Ἡ πρωτοβουλία ἀνελήφθη ἀπὸ ἐνδιαφερόμενους πολίτες ποὺ θεωροῦν σημαντικὴ καὶ τὴ δική σας συμμετοχή. Πιστεύουμε ἀκόμη ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ σᾶς, ὑπάρχουν στὸν κύκλο σας καὶ ἄλλοι ἐνδιαφερόμενοι στοὺς ὁποίους παρακαλεῖσθε ν' ἀπευθυνθεῖτε γιὰ ὑπογραφὴ ὥστε νὰ ὑπάρξει μιὰ εὐρεῖα συμμετοχή.
Στὶς ἑπόμενες σελίδες μπορεῖτε νὰ διαπιστώσετε ποιοί ὀργανισμοὶ, ἐκδοτικοὶ οἶκοι, ἐφημερίδες, ἔντυπα καὶ ἠλεκτρονικά περιοδικά κ.ἄ. χρησιμοποιοῦν τὴν ἱστορικὴ ὀρθογραφία καθὼς καί ποιοί καὶ πόσοι πολίτες ὑπέγραψαν ἔως τώρα, τήν Πρόταση γιὰ τήν Γλῶσσα.

Προταση


• Ἐπειδὴ ἡ ἄγνοια τῆς ἱστορικῆς ὀρθογραφίας ἀποκόπτει τοὺς σύγχρονους Ἕλληνες καὶ εἰδικὰ τοὺς νέους ἀπὸ τὰ κείμενα τοῦ παρελθόντος κι ἀπὸ τό μεγαλύτερο μέρος τῆς πνευματικῆς τους κληρονομιᾶς,
• ἐπειδὴ ἡ χρήση τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος γραφῆς ἀποσυνδέει τὴ νέα ἑλληνικὴ ἀπὸ τὶς ἀρχαιοελληνικές της ρίζες παρουσιάζοντάς την ὡς ξένη πρὸς αὐτή, γεγονὸς τὸ ὁποῖο, πέρα ἀπὸ γλωσσικές, παιδαγωγικὲς καὶ ἐθνικὲς συνέπειες, ἐμποδίζει καὶ χιλιάδες ξένους ἀρχαιοελληνιστὲς νὰ γίνουν νεοελληνιστές,
• ἐπειδὴ ἡ ἐπὶ 25 χρόνια διδασκαλία τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος γραφῆς κάθε ἄλλο παρὰ ἔχει συνδράμει στὴ βελτίωση τοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου της χώρας,

προτείνουμε

1. Ἡ γλῶσσα μας νὰ γράφεται σὲ κάθε δημόσιο ἔγγραφο σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες τοῦ μονοτονικοῦ ἢ τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος, κατ' ἐλεύθερη ἐπιλογὴ τοῦ συντάκτη τοῦ ἐγγράφου.
2. Τὰ κείμενα τῶν συγγραφέων ποὺ ἔχουν γραφτεῖ μὲ τὴν ἱστορικὴ ὀρθογραφία νὰ τυπώνονται σὲ ὅλα τὰ ἐκπαιδευτικὰ ἐγχειρίδια στὸ πολυτονικὸ σύστημα, ὥστε νὰ γίνεται σεβαστὴ ἡ γλῶσσα γραφῆς ποὺ ἐπέλεξε ὁ συγγραφέας.

http://www.dimokratiastinglossa.gr/default.asp 

1 σχόλιο:

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Να υπενθυμίσω,με τη σειρά μου,απλώς,εδώ,εγώ πως υπάρχει και η ''Κίνηση Πολιτῶν γιὰ τὴν Ἐπαναφορὰ τοῦ Πολυτονικοῦ Συστήματος'' 'στην ανάλογη/αντίστοιχη ιστοσελίδα(http://www.polytoniko.org/),όπου και 'μπορείτε να 'βρήτε περισσότερα στοιχεία.