Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

5ο Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας5ο Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας


Το Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας ξεκίνησε το 2000 από την Αγγελική Ράλλη (Πανεπιστήμιο Πατρών), σε συνεργασία με τους Prof. B. D. Joseph (Ohio State University) και Prof. M. Janse (Ghent University). Έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 4 διοργανώσεις (Πάτρα-2000, Μυτιλήνη-2004, Κύπρος-2007, Χίος-2009). Το 5ο Διεθνές Συνέδριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και Γλωσσολογικής Θεωρίας (MGDLT5) θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 22 Σεπτεμβρίου στο Βέλγιο (Πανεπιστήμιο Ghent).5th International Conference on
MODERN GREEK DIALECTS & LINGUISTIC THEORY

The 5th International Conference on Modern Greek Dialects & Linguistic Theory (MGDLT5) will be held 20-22 September 2012 at the Royal Academy of Dutch Language & Literature (KANTL), Koningstraat 18, Ghent. MGDLT5 continues the series that began in Patras (Greece), 2000, and had its latest instantiation in Chios (Greece), 2009. As opposed to the Romance languages and their dialects, the Modern Greek dialects are much less well-known among general linguists, yet these dialects exhibit a bewildering variety of phenomena due to the fact that many of them have developed in relative isolation or in contact-situations with other dialects and/or other languages. The aim of MGDLT is to highlight the importance of the Modern Greek dialects for general linguists, whether they are interested in phonetics & phonology, morphology & word-formation, syntax & semantics, pragmatics & discourse analysis, psycho- or sociolinguistics, historical-comparative or contact linguistics. The Modern Greek dialects offer a plethora of interesting or even intriguing data which can be used to test prevailing hypotheses about language structure and language use, or which can be analyzed in different ways, using different methods and theories developed in modern linguistics.

MGDLT5 is now open for preregistration!

Invited Speakers

Adam Ledgeway (University of Cambridge)

Peter Trudgill (University of Agder)

Marc van Oostendorp (Meertens Institute, Amsterdam & University of Leiden)

Permanent Scientific & Organizing Committee

Mark Janse (Ghent University)

Brian D. Joseph (Ohio State University)

Angela Ralli (University of Patras)

Johan van der Auwera (Antwerp University)

Local Organizing Committee

Mark Janse (Ghent University)

Metin Bağrıaçık (Ghent University / University of Patras)

Klaas Bentein (Ghent University)

Jorie Soltic (Ghent University)

Samuel Zakowski (Ghent University)

http://www.mgdlt5.ugent.be/Δεν υπάρχουν σχόλια: