Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

Λογοτεχνικά Σημειώματα τ. 11

«Λογοτεχνικὰ Σημειώματα»
Διονυσία Ντάλιου
ΠΑΛΙΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΚΙΣ

Ποιήματα

Τεῦχος 11 - Ἰούλιος 2011

ISSN: 1792 - 4189

Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση
τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ «Λογοτεχνικὰ Ἐπίκαιρα»
Συντακτικὴ ἐπιμέλεια: Θοδωρὴς Βοριᾶς

Ἠλεκτρονικὴ δ/νση: http://logotexnika-epikaira.blogspot.com/
e-mail: logotexnika.epikaira@gmail.com
e-mail τῆς συγγραφέως: ddaliou@yahoo.gr

Τὰ χελιδόνια


Ὅλα εἶναι δύσκολα.


Καὶ τὰ χελιδόνια


ποὺ πετοῦν κάτω ἀπὸ τὶς φτέρνες μου,


μὲ ἡδονὴ τοῦ χρόνου μεθυσμένα


παράπονο φρικτὸ ἀπολογοῦνται.

...........................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια: